BIDANG KAJIAN ILMIAH DAN PENDIDIKAN

DSC_0795

Ketua Bidang KIP               : Fitriana Prihati

Koord Dept. Kajian Ilmiah  : Mukhamad Saifudin
Staff Dept. Kajian Ilmiah        : Alif Utama Mahanani, Dina Lestari Pamungkas, Muhammad Anwar Habibi, Wirdiyatusyifa

Koord Dept. Pendidikan     : Akhmad Rizal Busthomi
Staff Dept. Pendidikan           : Suci Faniandari, Sri Yuliatun, Ade Febri

Leave a Reply